• 0,60 €
    0,60 €

    Tubería de PVC de presión conforme a NORMA UNE-EM ISO 1452(w).

    Tubería de PVC de presión conforme a NORMA UNE-EM ISO 1452(w).